148 Jobs in Jaipur

 • (0.5 - 2 yrs)
 • 50 Openings
 • Chhata, Jaipur, Jodhpur
 • ₹ 9,000 - 14,000 per month

Area Sales Manager

Multiplex Appliances Pvt Ltd
 • (5 - 8 yrs)
 • Jaipur, Udaipur, Jodhpur, Ajmer
 • ₹ 18,000 - 35,000 per month
 • (Max 1 yrs)
 • 2 Openings
 • Jaipur
 • ₹ 6,000 - 9,000 per month
 • (2 - 12 yrs)
 • 50 Openings
 • Mumbai, Pune, Bangalore, Chennai, Kolkata, Nagpur, Navi Mumbai, Jaipur, Thane, Coimbatore, Hyderabad
 • ₹ 8,333 - 25,000 per month

Sales & Marketing Executive

AKSHAT CREDIT CO-OP SOCIETY LTD
 • (Max 5 yrs)
 • 30 Openings
 • Jaipur
 • ₹ 8,000 - 15,000 per month

Java developer

Pericent Technologies Pvt.Ltd
 • (Freshers)
 • 20 Openings
 • Jaipur
 • ₹ 7,000 - 10,000 per month

Finance - GST Executive

Ajax Management (p) Ltd
 • (Freshers)
 • 50 Openings
 • Bangalore, Chennai, Coimbatore, Pune, New Delhi, Mumbai, Hyderabad, Kolkata, Jaipur, Chandigarh, Bhopal, Patna
 • ₹ 20,833 - 41,667 per month
 • (Freshers)
 • Jaipur
 • ₹ 16,000 - 16,000 per month

Sales Executive

Maverick It Industries Pvt. Ltd.
 • (Max 1 yrs)
 • 3 Openings
 • Pune, Jaipur
 • ₹ 10,000 - 18,000 per month

Sales Executive

Newtech Medical Device
 • (Max 5 yrs)
 • 4 Openings
 • Jaipur, Jodhpur, Kota
 • ₹ 10,000 - 25,000 per month